Stadsingenjörskontorets detaljkartor / församlingsritningar

P-kartor/AF 126

18990516
Adolf Fredrik
Skallmejblåsaren Större
Norrtullsgatan

Adolf Fredrik
Skalmejblåsaren Större, [1A=]1, =Odin, 6-24
Norrtullsgatan, Stora Badstugugatan, [=Sveavägen], Hagagatan
Situationsplan

Papper
M
73 X 97
Handritad, Polykrom

[Styckningskarta]