Stadsingenjörskontorets församlingskartor

P-kartor/AF 12

18510630
Adolf Fredrik
Rosenbusken
Tullportsgatan

[Adolf Fredrik]
Rosenbusken, [71, 71½=]1, 2, Oxen Mindre, [80=]1, [81&82=]2, [72-75=]3-6, [76&77=]7, [78=]8, [79=]9, [Oxryggen], [42=]1, [43=]2, [43-48=]3, [51=]4, [Oxrygg
Tullportsgatan, [=Döbelnsgatan], Johannisplan, Tre Backar Långgatan, [=Tegnergatan], Lundtmakaregatan, Johannis Norra Kyrkogårds Gränd, Trång Gata, Barnhusträdgårdsgatan, [=Brunkgergstunneln]
Situationsplan
Lindgren, Handelsman Och Bryggaren A R;Öberg, Handlanden Johan;Billing, Paraplymakaren;Westerberg, Muraregesällen N G;Westerberg, Mamsell Am;

Papper
Alnar
54 X 21
Handritad, Polykrom

Johannis Kyrkogård