Stadsingenjörskontorets församlingskartor

Församlingsritningar/AF 11

18461109
Adolf Fredrik

[Adolf Fredrik]
Skallmejblåsaren Större, Kråkhvilan, [151=]1, [152=]2, Skallmejblåsaren Mindre, [1B=]1, [65A=]2, 3, 4, Ormträsket, [65=]1
Norrtulls Gatan, Stora Badstugu Gatan
Situationsplan
Wallström, A W
Brodin, Skräddaremästare;Kobb, Kafeskänken Lorentz;

Papper
Aln
41 X 34
Handritad, Polykrom

Stadens Grusbacke Vid Bellevue;Stallmästaregården; Ormträsket;