Stadsingenjörskontorets församlingskartor

Församlingsritningar/AF 10

18461109
Adolf Fredrik
Rundelen
Norrtullsgatan

[Adolf Fredrik]
Rundelen, Skallmejblåsaren Större, Kråkhvilan, Skallmejblåsaren Mindre, [1B=]1, [65A=]2, 3, 4, Ormträsket, [65=]1
Norrtulls Gatan, Stora Badstugu Gatan
Situationsplan
Wallström, A W
Brodin, Skräddaremästare;Rydberg, Trädgårdsmästareenkan Christina;

Papper
Aln
42 X 35
Handritad, Polykrom

Cedersdahl;Olofsdahl;Stadens Grusbacke Vid Bellevue;Stallmästaregården;Ormträsket;Tullgård