Skolregistret

Jakob och Johannes församlings öd 1903-1940