Skolregistret
Sök 
Träffar: 1 358
 
Träffar/sida:
1234...Sista
Skebokvarnsvägen 370 tidigare Tegeluddsvägen 29
Fristående gymnasieskola Öppnad ht 2013. Upptas på nätsida över gymnasier 2014. Skolan stängde sommaren 2020.
Huvudskola: Larsbodaskolan 1960-1991
Electrum
Kistagången 14-18
Gymnasium Annex till Vasa gymnasium 1987-1990, fristående enhet till Thorildsplans gymnasium 1990-1992. Nedlagt 1992.
Vårholmsbackarna 100
Grundskola åk F-9 (före ht 2005 1-6) Egen enhet 1991. Tillhörde Skärholmens Sdn 1997-vt 2007. Öppnade 1968. Två paviljonger 1966. Fastigheten har eldhärjats vid flera tillfällen, senast i juni 2020. Eleverna på skolan är evakuerade till Vårbergsskolan, Kämpetorpsskolan och till Solbergaskolan. Kvar finns i dagsläget en paviljong som nyttjas dels av skolan som uppsamlingsplats för elever, delar av läraradministrationen. SISAB återuppbygger skolan. En ny huvudbyggnad beräknas stå klar till årsskiftet 2025/2026. Adresser: Frimurarvägen 11-17 Vårholmsbackarna 100
Skärholmens skoldaghem / Skärholmens resursskola
1971-2002 Falkholmsgränd 41 (tidigare Stångholmsbacken 91-95) 2002-2008 Lövsätragränd 42 2008-2009 Rusthållarvägen 5 (Bagarmossens skola)
Specialskola: Grundskola åk 1-6 Öppnad 1971 som Skärholmens skoldaghem i paviljonger vid Lillholmsskolan - se även denna. From 2001 Skärholmen resursskola. Flytt och namnbyte ht 2002 till Lövsätra resursskola. Ht 2008 åter flytt och nedläggning efter vt 2009.
Stockholms folkskolor indelades 1903 i Överlärardistrikt. En överlärare i ett distrikt var skolledare för sin skola med ev. underlydande skolor (annexskolor). I gymnasierna benämndes i allmänhet skolledaren rektor. 1958, när Folkskoledirektionen ersattes av Skoldirektionen, blev överlärardistrikten "omvandlade" till rektorsområden och överlärarna vid folkskolorna blev rektorer, fortfarande med ansvar för egen skola (huvudskola, rektorsskola) och annexskolor. Omkring 1990/1991 avskaffades rektorsområdena och varje skola blev i princip en "självständig" enhet med egen rektor. Ett antal mindre skolor förblev dock "underenheter" till större skolor. Senare har återigen ett antal mindre skolor underställts större skolor.
Brännkyrka församling inkorporerades med Stockholm 1913. Brännkyrka skoldistrikt -1913. Delades 1914 i 2 distrikt: Kyrkskoledistriktet (Kyrkoområdets folkskolor) och Liljeholmsdistriktet. Uppdelning 1918 i 4 överlärardistrikt: Enskede öd (ro -1985), Älvsjö öd (fd Kyrkskoledistriktet, namnändrat 1952 till Långbrodals öd), Liljeholmens öd (namnändrat 1936 till Midsommarkransens öd), Blommensbergs öd 1913 fanns följande skolor i Brännkyrka skoldistrikt: Blommensbergs skola, Enskede skola, Gubbängens skola, Johannesdals skola (Mälarhöjden), Kyrkskolan, Liljeholmens skola, Långbrodals [gamla] skola, Skolan i Fridhems villastad (Forsbergska villan), Slöjdskolan (Solberga slöjdskola, Älvsjö slöjdskola), Solberga (gamla) skola, Sätra skola, Södertörns skola, Årsta skola, Örby skola. Se även Kyrkskolan i Älvsjö ! Skolor i Brännkyrka skoldistrikts arkiv (med arkivtid): Anneboda skola 1875, Charlottenburgs småskola = Reymersholms småskola, Blommensbergs folkskola 1887-1912, Blommensbergs småskola 1894-1912, Brännkyrka folkskola 1845-1912, Brännkyrka slöjdskola 1909-1912, Brännkyrka småskola 1877-1912, Brännkyrka sockenskola 1829-1843, Brännkyrka söndagsskola 1840-1871, Enskede folkskola 1865-1912, Enskede slöjdskola 1908-1912, Enskede småskola 1875-1912, Fågelsångens skola 1898-1912, Gubbängens folkskola 1880-1912, Gubbängens slöjdskola 1909-1912, Gubbängens småskola 1890-1912, Johannesbergs folkskola 1850-1870, Johannisdals folkskola 1905-1912, Johannisdals småskola 1905-1918, Karlslugns småskola 1901-1912, Lerkrogens småskola 1874, Liljeholmens folkskola 1876-1912, Liljeholmens slöjdskola 1903-1912, Liljeholmens småskola 1881-1912, Långbrodals folkskola 1904-1912, Reymersholms folkskola 1896-1912, Reymersholms småskola (Charlottenburgs småskola) 1890-1912, Skarpnäcks folkskola 1876-1913, Sköndals och Lilla Sköndals folkskola 1850-1874, Skönstaviks folkskola 1875-1885, Slättens folkskola 1870-1884, Solberga småskola 1908-1912, Stora Gungans folkskola 1908-1912, Stortorps folkskola 1850-1870, Sätra folkskola 1886-1912, Södertörns villastads folkskola 1905-1912, Södertörns villastads slöjdskola 1909-1912, Södertörns villastads småskola 1904-1912, Årsta folkskola 1903-1913, Årsta slöjdskola 1905-1912, Årsta småskola 1869, 1905-1912, Örby folkskola 1899-1912, Örby fortsättningsskola 1899-1912, Örby slöjdskola 1889-1913, Örby småskola 1901-1912, Örnsbergs folkskola 1886-1893.
Flintbacken 32
Grundskola åk 1-3 Hyrda lokaler i hyreshus, nedlagd 1983. Enligt en uppgift övertogs lokalerna av The Tanto International School men adresserna är olika (samma gata men olika nummer).
Liljeholmens öd
före 1918 - se Brännkyrka skoldistrikt ! 1918-1936 benämnt Liljeholmens öd, (namnändring till) Midsommarkransens öd/ro 1936-1962 Huvudskola: Midsommarkransens skola
Allmänna barnskolan i Staden mellan broarna / Finemanska Lancasterskolan / Finemanska skolan
Öppnade 1821 som Stadens allmänna barnskola (Allmänna barnskolan i Staden mellan broarna) på Munkbrogatan 12 under Carl Olof Finemans (1793-1863) ledning. Även kallad Finemanska Lancasterskolan. Upphörde 1859. Se även under Allmänna barnskolor. Löd under Kungl. Direktionen över Stockholms stads undervisningsverk 1821-1859. Togs i anspråk hösten 1834 som provisoriskt kolerasjukhus. Litteratur: Allmän historik i arkivföretckningen för Södermalms allmänna barnskola (SSA/0312). Flodmark, Johan: Finemanska Lancasterskolan. S:t Eriks årsbok 1903.
1234...Sista