Samlingen handritade kartor

SE/SSA/0234/J1/7

Plan för Rasp- och Spinnhustomten på Långholmen, baksida
Tomtkarta, baksida med beskrivning
Långholmen
Långholmen
1740–1749
Tillaeus, Petrus
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.