Samlingen handritade kartor

SE/SSA/0234/J1/1

Topografisk karta över Valdemarsön med Djurgårdsvarvet, Beckholmen, Biskopsudden och Blockhusudden, kopierkad 1801 av I.P. Lefren
Topografisk karta
Djurgården
Djurgårdsvarvet; Beckholmen; Biskopsudden; Blockhusudden
1800-1809
Råberg
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.