Samlingen handritade kartor

SE/SSA/0234/J1/1

Delineation, ritning över militärkaserner på Djurgården, Amiralitetsplatsen och Krigsmanskassan
Delineation
Djurgården
Amiralitetsplatsen; Krigsmanskassan
1720–1729
Höijer, Erich
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.