Samlingen handritade kartor

SE/SSA/0234/J1/3

Karta över Hornsbergs ägor på Kungsholmen, med uppmätning och beskrivning
Karta, uppmätning
Kungsholmen
Hornsberg
1770–1779
Burg, Hieronymus von der
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.