Samlingen handritade kartor

SE/SSA/0234/J1/7

Ritning över tilltänkt dragning av Strandvägen eller Nya Strandgatan
Tomtkarta och plan
Norrmalm
Hedvid Eleonora; Packaretorgsviken; Berzelii park; Sjömannen
1810–1819
Burg, Hieronymus von der
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.