Riddarholmens begravningsbok 1659 - 1737

Håkansson ?, Elias


Håkansson ?
Elias
son
1659-07-10
Olofsson, Håkan
Olofsson, Håkan

Band Fol
C:1 374 r