Polisunderrättelser 1878 - 1894

Nordell, Nils Jonas


Nordell
Nils Jonas
Man
18671118
Sunne S:N
Näs S:N
Näs S:N
1:a res.Stöld
18840115
18840808
Länsfäng.I Östersund
18850808