Polisunderrättelser 1878 - 1894

Modin, Johan Algot


Modin
Johan Algot
Man
18630212
Stockholm
Stockholm
Stockholm
2:a res.Stöld
18840117
18840814
Länsfäng.I Karlstad
18860810