Bilder ur arkiven

Arkivnamn : Brummerska skolan

LB_SSA0266A_008


Klassfotografi, Klass 8 A.
1926
Segerström
Positiv
F5