Bilder ur arkiven

Arkivnamn : Brummerska skolan

LB_SSA0266A_007


Klassfotografi, Klass 8 B.
1926
Positiv
F5