Bilder ur arkiven

Arkivnamn : Brummerska skolan

LB_SSA0266A_040


Klassfotografi
1926
Positiv
F5