Bilder ur arkiven

Arkivnamn : Brummerska skolan

LB_SSA0266A_004


Klassfotografi, Skolåret 1897-1898. Överst till vänster: Olof Wilhelm Kjellström f. 1890-07-15.
1897
Positiv
F5