Bilder ur arkiven

Arkivnamn : Brummerska skolan

LB_SSA0266A_039


Klassfotografi
1926
Hedberg
Positiv
F5