Bilder ur arkiven

Arkivnamn : Brummerska skolan

LB_SSA0266A_038


Klassfotografi
1926
Frölinder
Positiv
F5