Bilder ur arkiven

Arkivnamn : Brummerska skolan

LB_SSA0266A_032


Klassfotografi
1926
Fisch
Positiv
F5