Bilder ur arkiven

Arkivnamn : Brummerska skolan

LB_SSA0266A_003


Klassfotografi, Klass 8 A. Skolåret 1897-1989.
1897
Positiv
F5