Bilder ur arkiven

Arkivnamn : Brummerska skolan

LB_SSA0266A_002


Klassfotografi, Pågående lektion för 13 stycken gossar.
1906
Positiv
F5