Bilder ur arkiven

Arkivnamn : Brummerska skolan

LB_SSA0266A_010


Klassfotografi, Klass 7 A.
1926
Nordenman
Positiv
F5