Ansökan om uppehållsbok 1918-1924

Wactaw von Dzierzawski, Delegat

SE/SSA/0024/01/E III a/1_0054

Födelsedatum

18730723

Yrke

Delegat

Födelseort

Strzałkowo, Polen

Hemort

Ryssland, Polen, Warszawa

Nationalitet

Polsk

Vistelseort

Stockholm

Tid i Sverige

19150699

Orter

Stockholm

Ändamålet med vistelsen

Delegat fr. polsk Stats Departement för polsk emigr. I Sverige

Antalet disponerade rum

i Specif. Fr. min fru

Referenser

Dir. Peter André (Sidenhuset). D-r Moritz Blumenthal D-r Victor Johansson Prof. Alfred Jensen

Anledning till att pass ej innehas

Att det i Warschau av ryska överpolismästaren utställda pass icke är gältigt

Datum för underskrift

19181024

Övrigt