Ansökan om uppehållsbok 1918-1924

Tjådik Mordechof Kokla, Järnarbetare

SE/SSA/0024/01/E III a/1_0165

Födelsedatum

18890810

Yrke

Järnarbetare

Födelseort

Vilnius

Hemort

Sovjetunionen, Ryssland

Nationalitet

Judisk

Vistelseort

Sverje Stockholm

Tid i Sverige

19080607

Orter

Stockholm

Ändamålet med vistelsen

Fer att arbeta och Kunna existera

Antalet disponerade rum

Jag Hyr 1 Möblerat Rom Blekingegat 13 tr 2 ög

Referenser

Jag har anstelning vid A.B. de laval Ångturbin

Anledning till att pass ej innehas

Jag har Pass

Datum för underskrift

Övrigt