Ansökan om uppehållsbok 1918-1924

Samuel Friedman, Avdelningschef

SE/SSA/0024/01/E III a/1_0132

Födelsedatum

18921115

Yrke

Avdelningschef

Födelseort

Trembowla, Österrike

Hemort

Sverige, Stockholm, Katarina församling

Nationalitet

Österrikisk

Vistelseort

Stockholm

Tid i Sverige

19099999

Orter

Stockholm

Ändamålet med vistelsen

Som nämnts kom jag år 1909 till Sverige, var då endast 16 år o har här till en viss grad erhållit min uppfostran o utbildning Sverige har för mig blivit mitt andra fosterland, där jag har mitt arbete o mitt hem. Min hustru är svenska

Antalet disponerade rum

Tillsammans med min hustru och en tjänarinna jag 3 rum o kök

Referenser

Direktör Axel Holmqvist, Stockholm, Katarinavägen 9 A. Hovrättsrådet K.S. Ekman, Ledamot i Riksadgens 1-sta Kam. Kyrkoherde T. Lindhagen, Engelbrekts församling

Anledning till att pass ej innehas

Vid tiden för min flyttning till Sverige(år 1909) var sådant ej föreskrivet, utan inskrevs jag på grund av mitt prästbetyg i en ? församling. Frejdebetyg bifogas-Tyvärr har det vid gjort försök under kriget visat sig vara svårt att anskaffa pass, på grund

Datum för underskrift

19181023

Övrigt