Ansökan om uppehållsbok 1918-1924

Rudolf Isidor Popper, Medicine doktor

SE/SSA/0024/01/E III a/1_0090

Födelsedatum

18660112

Yrke

Medicine doktor

Födelseort

Wien

Hemort

Österrike-Ungern, Wien

Nationalitet

Österricke

Vistelseort

Stockholm

Tid i Sverige

19150501

Orter

Göteborg, Lyckorna, Upsala, Stockholm

Ändamålet med vistelsen

10 a) Hälsoskäl. Jag är genom sjukdom förhindrad att utöva mitt yrke som läkare. B) Genom min svågers Prof. Raranys Kallelse till ett svenskt universitet är min frus enda syster och hennes moder bosatta i Sverige och skulle hon annars skiljas från hela si

Antalet disponerade rum

2 (för mig och min fru tillsammans)

Referenser

Herr Professor Gunnar Holmgren Stockholm, Karolinska Institutet

Anledning till att pass ej innehas

Jag översände på sin tid mitt pass till K.K. öster.ung. legationen i Stockholm med anhållan om förlängning. Jag fick inte passet tillbaka utan istället det svaret att jag kunde få förlängning endast för återresa till Österricke eller för resa till Tysklan

Datum för underskrift

19181025

Övrigt