Ansökan om uppehållsbok 1918-1924

Rivka Nosonova Drel, Striperska

SE/SSA/0024/01/E III a/1_0177

Födelsedatum

18860513

Yrke

Striperska

Födelseort

Dirnsk

Hemort

Ryssland

Nationalitet

Rysk (Mosaisk Trosbekännare)

Vistelseort

Stockholm

Tid i Sverige

19070699

Orter

Stockholm

Ändamålet med vistelsen

arbete

Antalet disponerade rum

är inneboende his Rikoff, Åsögatan 68

Referenser

Svenska Tobaksmonopolet, Götgatan 48

Anledning till att pass ej innehas

Den tiden jag reste fodrades ej någon pass af kvinnor

Datum för underskrift

19181025

Övrigt