Ansökan om uppehållsbok 1918-1924

Otto Herman Georg Hillmann, Musiker

SE/SSA/0024/01/E III a/1_0052

Födelsedatum

18740825

Yrke

Musiker

Födelseort

Frankfurt am Main

Hemort

Tyskland

Nationalitet

Tysk

Vistelseort

Stockholm, Enskede, Södertörnsvägen 62-I

Tid i Sverige

18990999

Orter

Ändamålet med vistelsen

Engagerad på Star Biografen

Antalet disponerade rum

2 rum

Referenser

Anledning till att pass ej innehas

Datum för underskrift

19181024

Övrigt