Ansökan om uppehållsbok 1918-1924

Klara Hedwig Charlotte Mittendorf, Hustru

SE/SSA/0024/01/E III a/1_0070

Födelsedatum

18801007

Yrke

Hustru

Födelseort

Sangerhausen, Tyskland

Hemort

Tyskland, Berlin

Nationalitet

Tysk nationalität, men har svenskt medborgareskap sökts av min man och hänvisas till Kungl. Maj:ts resolution av den 30 augusti 1918, cf. Ad 5 i min mans frågeformulär

Vistelseort

Stockholm

Tid i Sverige

19070799

Orter

Hernösand, Wånevik, Stockholm, Enebybergs villastad, Ulriksdal, Råsunda

Ändamålet med vistelsen

Min mans hustru & dotterns moder

Antalet disponerade rum

Vi bebo tillsammans 5 rum, varav 1 rum för jungfrun, varav 1 rum barnkammare & 1 rum matsal & 1 rum sovrum & 1 rum arbetsrum

Referenser

Fru Fundelius, Ulriksdal, Villa Fredsberg, Fru Norrman, Haga, samt en del av min mans referenser

Anledning till att pass ej innehas

Vårt pass för hitresan1907 förföll 1908 och nytt pass icke anskaffats på grund av min oavbrutna vistelse i Sverige sedan 1907 och på grund av Kungl. Maj:ts resolution av den 30/8 1918 betr. Vårt svenska medborgarskap och ämnar jag med min man stanna i lan

Datum för underskrift

19181025

Övrigt