Ansökan om uppehållsbok 1918-1924

Herbert Bientz, Ingenjör

SE/SSA/0024/01/E III a/1_0161

Födelsedatum

18850804

Yrke

Ingenjör

Födelseort

Rida, Livland

Hemort

Ryssland, Lettland, Riga

Nationalitet

Balt (Livländare)

Vistelseort

Stockholm

Tid i Sverige

19181099

Orter

Stockholm

Ändamålet med vistelsen

Ursprungligen i och för uppköp av div. tekniska artiklar på uppdrag av gamla ryska regeringen. På grund av regeringsskifte sökte och erhöll jag senare anställning vid Svenska Röda Korset, för att sedemera genom kontrakt fr.o.m 1 jan. 1919 binda mig vid Fi

Antalet disponerade rum

Ett rum

Referenser

Direktör Carl Krook, Svenska Röda Korset. Firman Helge Collijn, Västerlånggatan 52

Anledning till att pass ej innehas

Emedan jag ss. Balt icke mera kan få ett pass utskrivet av ryska myndigheter, och när ett baltiskt kan erhållas från Riga, dit jag redan vänt mig, kan man på grund av de ihållande dåliga förbindelserna ej med säkerhet säga

Datum för underskrift

19181026

Övrigt