Ansökan om uppehållsbok 1918-1924

Henry Gottlieb Ferdinand Hans Flügge, Kapellmästare

SE/SSA/0024/01/E III a/1_0001

Födelsedatum

18870717

Yrke

Kapellmästare

Födelseort

Hamburg

Hemort

Sverige, Stockholm, Sankta Gertruds församling

Nationalitet

Hamburgisk undersåte (Tysk)

Vistelseort

Stockholm, Parkgatan 10-II (hos Andersson)

Tid i Sverige

19070101

Orter

Ändamålet med vistelsen

Engageradt såsom kapellmästare å "Starbiografen" Klarabergsgatan 40 Nordiska Biograf Aktiebolaget

Antalet disponerade rum

ett (1)

Referenser

Nordiska Biograf Aktiebolaget, 18 Beridarebansgatan. Betalar s.k. Artistskatten sedan 1909. Svenska Musikerförbundet, se Tidningsannonserna m.m. Motbok

Anledning till att pass ej innehas

Datum för underskrift

19181022

Övrigt