Ansökan om uppehållsbok 1918-1924

Harald von Dzierzawski, Studerande

SE/SSA/0024/01/E III a/1_0056

Födelsedatum

19020707

Yrke

Studerande

Födelseort

Warazawa, Polen

Hemort

Ryssland, Polen, Warszawa

Nationalitet

Polsk

Vistelseort

Stockholm

Tid i Sverige

19150699

Orter

Stockholm

Ändamålet med vistelsen

åtföljer mina föräldrar

Antalet disponerade rum

Referenser

min far

Anledning till att pass ej innehas

Att det i Warschau av ryska överpolismästaren utställda pass icke är gältigt

Datum för underskrift

19181024

Övrigt