Ansökan om uppehållsbok 1918-1924

Gilbert Gilliver, Ingenjör

SE/SSA/0024/01/E III a/1_0076

Födelsedatum

18940926

Yrke

Ingenjör

Födelseort

England

Hemort

Storbritannien, England

Nationalitet

Engelsk

Vistelseort

Stockholm

Tid i Sverige

19130599

Orter

Stockholm

Ändamålet med vistelsen

Ingeniör hos firman Graham Bros. 34 Norr. Mälarstrand

Antalet disponerade rum

Innebo med full inakodering hos poliskonstapel J. A. Nilsson. Karlsviksgatan 3-III

Referenser

American Vice Consolate, W.C. Miller. British Consolate, W. Churchill. Ing. P.S. Graham, ao Graham Bros.

Anledning till att pass ej innehas

Innehar pass utfordat här i staden i och för resa till Ryssland såsom ombud för ofvannämnda firma innehar såväl Engelskt, som Svenskt prestbetyg

Datum för underskrift

19181024

Övrigt