Ansökan om uppehållsbok 1918-1924

Georg von Kraskowski, Musiker

SE/SSA/0024/01/E III a/1_0072

Födelsedatum

18840312

Yrke

Musiker

Födelseort

Radlow, Galicien

Hemort

Österrike-Ungern, Polen, Galicien, Krakow

Nationalitet

Österrikisk-Polen

Vistelseort

Stockholm

Tid i Sverige

19180108

Orter

Stockholm, Båstad

Ändamålet med vistelsen

Anställning i Stockholm enligt kontrakter: 1.) med Restaurant Kastenhof i Stockholm (1/5-31/8. 1918) 2.) med kapellmästare Sahlberg å Röda Kvarn i Stockholm (intill 15/5. 1919)

Antalet disponerade rum

Jag bebor tillsammans med min trolovade maka (Tekla Kann) en lägenhet om 3 rum, jungfrukammare och kök, hvilken jag hyrt med kontrakt på ett år till den 1/10. 1919

Referenser

Borgmästare Carl Lindhagen Redaktör Hj. Branting

Anledning till att pass ej innehas

För att Österr-ungerske Militärattachén i Stockholm fordrar, att jag, fast jag är född polack, skall tjänstgöra inom österr-ungerska armén och vägrar mig pass. Att jag ej förut ansökt om visum för vistelsen här, bero därpå, att österr-ung. Militärattachén

Datum för underskrift

19181025

Övrigt