Ansökan om uppehållsbok 1918-1924

Friedrich Erich Mittendorf, Prokurist

SE/SSA/0024/01/E III a/1_0068

Födelsedatum

18820311

Yrke

Prokurist

Födelseort

Braunschweig, Tyskland

Hemort

Tyskland, Berlin

Nationalitet

Tysk nationalität, men har svenskt medborgareskap av mig sökts och vill Kung. Maj:t enligt resolution av den 30 augusti 1918 upptaga mig till svensk medborgare, med villkor, att jag inom två år, försedd med bevis att ha upphört vara tysk undersåte, inför

Vistelseort

Stockholm

Tid i Sverige

19070799

Orter

Hernösand, Wånevik, Stockholm, Enebybergs villastad, Ulriksdal, Råsunda

Ändamålet med vistelsen

Sverige erbjöd mig lämpliga möjligheter för användande av mina affärs- & språk-kunskaper samt att bliva mitt andra fädernesland, varför också svenskt medborgarskap sökts, cf. Ad 5

Antalet disponerade rum

5 rum & kök

Referenser

Bankdirektör Helmer Stén, Linnégatan 7, Grosshandlare Josef Wiksell, Drottninggatan 66, Ingeniör Carl Neiglick i/Östberg & Lenhardtsons Nya A. B, Liljeholmen, Fa. Elis Hertz, Vasagat. 48 Fa. Per Jute, Vasagatan 42, C. M. Hallbäck & Söner, Stadsgården 12 A

Anledning till att pass ej innehas

Mitt pass för hitresan 1907 förföll 1908 och har nytt pass icke anskaffats på grund av min oavbrutna vistelse i Sverige sedan 1907 och Kungl. Maj:ts resolution av den 30/8 1918 betr. Mitt svenska medborgareskap, cf ad 5 och ämnar jag stanna i landet utan

Datum för underskrift

19181025

Övrigt