Ansökan om uppehållsbok 1918-1924

Eugen Eyssenhardt, Köpman

SE/SSA/0024/01/E III a/1_0104

Födelsedatum

18870802

Yrke

Köpman

Födelseort

Odessa, Ryssland

Hemort

Ryssland, Ukraina, Odessa

Nationalitet

tysk undersåte/Inl. Ansökan om att blifva svensk medborgare och erh. Resolution, dat. 19.7.1918

Vistelseort

i Stockholm/Sundbyberg, Solna församling/

Tid i Sverige

19141199

Orter

Stockholm, Lidingö Villastad

Ändamålet med vistelsen

anställd i Nordiska Handels A.B. Omnia, Stockholm, Norrlandsgatan 2-4 från April 1915

Antalet disponerade rum

två rum

Referenser

Direktör A. Öhngren, Stockholm, Norrlandsgatan 2-4 Riks 16986, Kontorschef G. Landau, Stockholm, Norrlandsgatan 2-4, Riks 16281 & Direktör Ernst Svedelius, St. Regeringsg. 3, Riks 22351

Anledning till att pass ej innehas

Inl. ansökan om att blifva svensk medborgare och erh. Resolution, dat. 19.7.18. Ej aflagt ed på grund af till dato ej erhållna erforderliga papper från tyska myndigheterna

Datum för underskrift

19181026

Övrigt