Ansökan om uppehållsbok 1918-1924

Carl Otto Reinhold Pappusch, Kontorist

SE/SSA/0024/01/E III a/1_0003

Födelsedatum

18751107

Yrke

Kontorist

Födelseort

Brambach, Vogtland, Sachsen, Tyskland

Hemort

Tyskland, Brambach

Nationalitet

Preussisk undersåte

Vistelseort

Stockholm

Tid i Sverige

19100831

Orter

Stockholm

Ändamålet med vistelsen

Utövandet av min anställning som Kontorist hos Aktiebolaget B. A. Hjorth & Co i Stockholm, Klara Norra Kyrkogata 31

Antalet disponerade rum

1 möbleradt rum

Referenser

Aktiebolaget B. A. Hjorth & Co i Stockholm, Klara Norra Kyrkogata 31

Anledning till att pass ej innehas

Jag innehar ej något svenskt pass, emedan ett sådant hittills icke var erforderligt

Datum för underskrift

19181022

Övrigt