Allmänna konst- och industriutställningen 1897, NS 83

Ritningsnummer NS 83:0039

NS 83:0039

SE/SSA/0524/J/4
Ritningar av fasad och hörntorn till industrihall
Utställningskommittén
Okänd
Fasadritning
1890-tal
Djurgården
#industriutställning #industrihall #torn
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.