Allmänna konst- och industriutställningen 1897, NS 83

Ritningsnummer NS 83:0037

NS 83:0037

SE/SSA/0524/J/4
Fasadritning och planritning till industrihall
Utställningskommittén
Okänd
Fasadritning, planritning
1890-tal
Djurgården
#industriutställning #industrihall
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.