Allmänna konst- och industriutställningen 1897, NS 83

Ritningsnummer NS 83:0034

NS 83:0034

SE/SSA/0524/J/4
Planritning för kommissariat och rum för jurymän vid industriutställningen
Utställningskommittén
Okänd
Planritning
1890-tal
Djurgården
#industriutställning #utställningsområde
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.