Allmänna konst- och industriutställningen 1897, NS 83

Ritningsnummer NS 83:0033

NS 83:0033

SE/SSA/0524/J/4
Förteckning över ritningar av huvudbyggnaden, fasader, sektioner, restaurationsbyggnad och portbyggnad
Utställningskommittén
Okänd
Förteckning
1890-tal
Djurgården
#utställningsområde #förteckning
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.
Troligtvis förteckning till NS 83:33-42.