Allmänna konst- och industriutställningen 1897, NS 83

Ritningsnummer NS 83:0032

NS 83:0032

SE/SSA/0524/J/3
Fasadritning till paviljong för A.B. Stockholms bryggerier av Fredrik Liljekvist
A.B. Stockholms bryggerier, Stockholm
Liljekvist, Fredrik
Fasadritning
1890-tal
Djurgården
#paviljong #bryggeri
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.