Allmänna konst- och industriutställningen 1897, NS 83

Ritningsnummer NS 83:0031

NS 83:0031

SE/SSA/0524/J/3
Situationsplan över kavallerietablissement vid Källhagen
Utställningskommittén
Okänd
Situationsplan
1890-tal
Källhagen
#utställningsområde #armén
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.