Allmänna konst- och industriutställningen 1897, NS 83

Ritningsnummer NS 83:0030

NS 83:0030

SE/SSA/0524/J/3
Situationsplan över kavallerietablissement vid Källhagen av Herman Holmström
Utställningskommittén
Holmström, Herman
Situationsplan
1894
Källhagen, Ladugårdgärdet
#utställningsområde #armén
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.
Frimärke bifogat på ritning