Allmänna konst- och industriutställningen 1897, NS 83

Ritningsnummer NS 83:0010

NS 83:0010

SE/SSA/0524/J/2
Planritning till industrihall av Isak Gustaf Clason
Utställningskommittén
Clason, Isak Gustaf
Planritning
1882
Djurgården
#industriutställning #industrihall
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.