Allmänna konst- och industriutställningen 1897, NS 83

Ritningsnummer NS 83:0009

NS 83:0009

SE/SSA/0524/J/2
Förteckning över ritningar. Förslag till generalplan, huvudbyggnad, restaurationsbyggnad och portbyggnad
Utställningskommittén
Clason, Isak Gustaf
Förteckning
1890-tal
Djurgården
#utställningsområde #förteckning
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.