Allmänna konst- och industriutställningen 1897, NS 83

Ritningsnummer NS 83:0005

NS 83:0005

SE/SSA/0524/J/1
Planritning för paviljong till Stockholms stad
Stockholms stad
Wickman, Gustaf
Planritning
1896
Djurgården
#paviljong #Stockholm
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.