Allmänna konst- och industriutställningen 1897, NS 83

Ritningsnummer NS 83:0003

NS 83:0003

SE/SSA/0524/J/1
Situationsplan över utställningsområde
Stockholms stad
Okänd
Situationsplan
1890-tal
Djurgården
#utställningsområde
Du får fritt använda materialet. Ange gärna källa och upphovsperson.